ĐỀ LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN ONLINE VẬT LÝ

Liên hệ

Bùi Đức Thành - tailieuonthi.vn@gmail.com - 0774.06.06.06

Bắt buộc điền email, họ tên và lớp rồi kích gửi mới có điểm bài làm.

LUYỆN TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 ONLINE (kèm đề kiểm tra, đáp án)

Chương 1. Dao động cơ

Dao động cơ 1

Dao động cơ 2

Dao động cơ 3

Dao động cơ 4

Dao động cơ 5

Chương 2. Sóng cơ

Sóng cơ 1

Sóng cơ 2

Sóng cơ 3

Chương 3. Dòng điện xoay chiều

Dòng điện xoay chiều 1

Dòng điện xoay chiều 2

Dòng điện xoay chiều 3

Chương IV. Dao động và sóng điện từ

Dao động và sóng điện từ 1

LUYỆN TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA ONLINE

Đề THPT Quốc Gia 2018

Mã 201

LUYỆN TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 11 ONLINE (kèm đề kiểm tra, đáp án)

 

Chương 1. Điện tích. Điện trường

Chương 2. Dòng điện không đổi phần 1

Chương 2. Dòng điện không đổi phần 2