Luyện thi THPT Quốc gia

Liên hệ

Luyện thi THPT Quốc gia

1. Đại cương dao động

Dạng 1.1 Bài toán liên quan đến thời gian

Dạng 1.2 Bài toán liên quan đến quãng đường 

Dạng 1.3 Bài toán liên quan đến thời gian và quãng đường

2. Con lắc lò xo

3. Con lắc đơn

4. Các loại dao động

5. Tổng hợp dao động

6. Đại cương sóng cơ

7. Giao thoa sóng cơ

8. Sóng dừng

9. Sóng âm

10. Mạch chỉ chứa R hoặc L hoặc C

11. Thời gian

12. Điện lượng, giá trị hiệu dụng

13. Mạch RLC nối tiếp

14. Phương pháp số phức

15. Cộng hưởng điện

16. Công suất, hệ số công suất

17. Phương pháp giản đồ véc tơ

18. Hộp kín

19. Giá trị tức thời

20. Bài toán cực trị

21. Máy phát điện xoay chiều 1 pha

22. Máy phát điện xoay chiều 3 pha

23. Động cơ điện

24. Máy biến áp, truyền tải điện năng

25. Mạch dao động LC

Dạng 25.1 Tần số, chu kì, cực đại, tức thời, năng lượng điện + từ + điện từ, dao động riêng, cưỡng bức, khoảng thời gian

Dạng 25.2 Nạp năng lượng cho C, L, biểu thức phụ thuộc t, điện lượng qua dây, mạch LC thay đổi cấu trúc tụ ghép, đóng mở K mất (thủng) tụ, LC có R, hao phí, P cung cấp

26. Sóng điện từ

Dạng 26. Đặc điểm đtt và sđt, ứ d sđt trong định vị, ⋋ mạch thu, điều chỉnh mạch thu, tụ xoay, mạch thu ghép thêm tụ xoay, mạch thu có R

27. Tán sắc ánh sáng

28. Giao thoa ánh sáng

29. Quang phổ

30. Quang điện ngoài

31. Mẫu Bo, quang phát quang

32. Cấu tạo hạt nhân

33. Phản ứng hạt nhân

34. Phóng xạ