Ôn kiểm tra 45 phút Vật Lí 10 Cơ bản

Liên hệ

Tổng hợp công thức và các dạng bài tập Vật Lý 10 Chương 1 Động học chất điểm

Tổng hợp công thức và các dạng bài tập Vật Lý 10 Chương 2 Động lực học chất điểm

Chương 1. Động học chất điểm Trắc nghiệm và giải chi tiết

Chương 2. Động lực học chất điểm Trắc nghiệm và giải chi tiết

Vật lí 10. Chương 2. Dạng 1. Tổng hợp và phân tích lực đồng quy theo quy tắc hbh Hướng dẫn giải chi tiết

Vật lí 10. Chương 2. Dạng 2. Vật trượt trên mặt phẳng ngang mặt phẳng nghiêng ĐL I II Niuton Hướng dẫn giải chi tiết

Vật lí 10. Chương 2. Dạng 3. Vật trượt trên mặt phẳng ngang mặt phẳng nghiêng ĐL III Niuton Hướng dẫn giải chi tiết

Vật lí 10. Chương 2. Dạng 4. Lực hấp dẫn Hướng dẫn giải chi tiết

Vật lí 10. Chương 2. Dạng 5. Tính trọng lượng của vật thay đổi theo độ cao Hướng dẫn giải chi tiết

Vật lí 10. Chương 2. Dạng 6. Tính lực đàn hồi độ biến dạng của lò xo Hướng dẫn giải chi tiết

Vật lí 10. Chương 2. Dạng 7. Tính lực ma sát hệ số ma sát Hướng dẫn giải chi tiết

Vật lí 10. Chương 2. Dạng 8. Tính quãng đường thời gian đi được khi có lực ma sát Hướng dẫn giải chi tiết

Vật lí 10. Chương 2. Dạng 9. Tính lực kéo để xe chuyển động khi có ma sát Hướng dẫn giải chi tiết

Vật lí 10. Chương 2. Dạng 10. Tính vận tốc của vật ở chân mặt phẳng nghiêng có ma sát Hướng dẫn giải chi tiết

Vật lí 10. Chương 2. Dạng 11. Tính lực hướng tâm Hướng dẫn giải chi tiết

Vật lí 10. Chương 2. Dạng 12. Bài toán ném vật theo phương ngang Hướng dẫn giải chi tiết

Vật lí 10. Chương 2. Dạng 13. Bài toán ném vật theo phương thẳng đứng Hướng dẫn giải chi tiết

Vật lí 10. Chương 2. Dạng 14. Tính áp lực của vật tại điểm cao nhất của vòng cầu Hướng dẫn giải chi tiết

Vật lí 10. Chương 2. Dạng 15. Tính độ biến dạng của lò xo khi vật chuyển động tròn quanh 1 điểm cố định Hướng dẫn giải chi tiết

Chương 3. Cân bằng và chuyển động của vật rắn Trắc nghiệm và giải chi tiết

Vật lí 10. Chương 3. Cân bằng và chuyển động của vật rắn Hướng dẫn giải chi tiết