THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT CHUYÊN

Liên hệ

Năm học: 2019 - 2020

Tuần 1, Tuần 2, Tuần 3, Tuần 4, Tuần 5, Tuần 6, Tuần 7, Tuần 8, Tuần 9, Tuần 10, Tuần 11, Tuần 12, Tuần 13, Tuần 14, Tuần 15, Tuần 16, Tuần 17, Tuần 18, Tuần 19, Lịch Thi HK1, Tuần 20, Nghỉ tết, Tuần 21, Tuần 22 (chiều nghỉ), Tuần 23, Tuần 24, Tuần 25, Tuần 26, Tuần 27, Tuần 28, Tuần 29, Tuần 30, Tuần 31, Tuần 32, Tuần 33, Tuần 34, Tuần 35,  Tuần 36, Tuần 37