Trắc nghiệm Vật Lí 10 online

Liên hệ

Trắc nghiệm Vật Lí 10 online theo từng bài từng chương gồm 2 phần cơ bản và nâng cao. Có lời giải chi tiết

Lý thuyết Chương Động học chất điểm

Chuyển động thẳng đều

Dạng 1: Xác định vận tốc, quãng đường và thời gian trong chuyển động thẳng đều

Dạng 2: Viết phương trình chuyển động thẳng đều

Dạng 3: Vẽ đồ thị của chuyển động thằng đều

Bài tập dạng 1+2+3 chuyển động thẳng đều

Chuyển động thẳng biến đổi đều

Dạng 4: Xác định vận tốc, gia tốc, quãng đường trong chuyển động thẳng biến đổi đều

Dạng 5: Tính quãng đường vật đi được trong giây thứ n và trong n giây cuối

Dạng 6: Viết phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều

Bài tập dạng 4+5+6 chuyển động thẳng biến đổi đều

Sự rơi tự do

Dạng 7: Tính quãng đường, vận tốc trong rơi tự do

Dạng 8: Tính quãng đường vật đi được trong giây thứ n và n giây cuối

Dạng 9: Xác định vị trí 2 vật gặp nhau được thả rơi tại thời điểm khác nhau

Bài tập dạng 7+8+9 Sự rơi tự do

Chuyển động tròn đều

Dạng 10: Xác định tốc độ trung bình, tốc độ dài, tốc độ góc trong chuyển động tròn

Tính tương đối của chuyển động, Công thức tính vận tốc

Dạng 11: Xác định vận tốc tuyệt đối, vận tốc tương đối và vận tốc kéo theo

Sai số của phép đo các đại lượng vật lý

Dạng 12: Tính sai số tuyệt đối, sai số tỉ đối của phép đo các đại lượng vật lý

Bài tập dạng 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12 Chương 1 Động học chất điểm

60 câu tổng hợp chương Động học chất điểm

100 câu trắc nghiệm Động học chất điểm (cơ bản)

100 câu trắc nghiệm Động học chất điểm (nâng cao)

Các em kích giúp vào Thích ở trên nhé, sẽ có tiếp các bài tốt hơn. Thank you!

Lý thuyết Chương Động lực học chất điểm

Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm

Dạng 1: Tổng hợp, phân tích lực đồng quy theo quy tắc hình bình hành

Các định luật Newton

Dạng 2: Vật trượt trên mặt phẳng ngang, mặt phẳng nghiêng - Áp dụng định luật 1, 2 Niutơn

Dạng 3: Vật trượt trên mặt phẳng ngang, mặt phẳng nghiêng - Áp dụng định luật 3 Niutơn

Lực hấp dẫn

Dạng 4: Tính lực hấp dẫn giữa hai vật

Dạng 5: Tính trọng lượng của vật thay đổi theo độ cao

Lực đàn hồi

Dạng 6: Tính lực đàn hồi, độ biến dạng của lò xo

Chuyển động của vật bị ném

Dạng 7: Bài toán ném vật theo phương thẳng đứng

Dạng 8: Bài toán ném vật theo phương ngang

Lực ma sát

Dạng 9: Tính lực ma sát, hệ số ma sát

Dạng 10: Tính quãng đường, thời gian đi được khi có lực ma sát

Dạng 11: Tính lực kéo để xe chuyển động khi có ma sát

Dạng 12: Tính vận tốc của vật ở chân mặt phẳng nghiêng có ma sát

Lực hướng tâm

Dạng 13: Tính lực hướng tâm

Dạng 14: Tính áp lực của vật tại điểm cao nhất của vòng cầu

Dạng 15: Tính độ biến dạng của lò xo khi vật chuyển động tròn quanh 1 điểm cố định

Bài tập chương Động lực học chất điểm

100 câu trắc nghiệm Động lực học chất điểm có lời giải chi tiết (cơ bản)

100 câu trắc nghiệm Động lực học chất điểm có lời giải chi tiết (nâng cao)

Các em kích giúp vào Thích ở trên nhé, sẽ có tiếp các bài tốt hơn. Thank you!